Durant aquestes vacances escolars, el barri de Cirera ha impulsat una interessant iniciativa. Es tracta del Casalet de Nadal un projecte dirigit a infants de famílies en situació de vulnerabilitat, i que durant 10 dies s’ha dut a terme a l’escola Antonio Machado. El casalet ha donat cabuda a mes de 40 infants entre 3 i 12 anys que eren beneficiaris de beques menjadors, i que de forma gratuïta i amb inscripció prèvia se’ls oferiria activitat lúdica i menjador, durant aquest període no lectiu.

Els organitzadors valoren l’èxit d’aquesta prova pilot: “Malgrat tota la feina i les dificultats a l’hora d’organitzar i coordinar una activitat com aquesta, la resposta de les famílies ha estat fantàstica i els resultats i l’objectiu final han estat assolits amb èxit”.

En un futur s’espera tornar a repetir l’experiència, tant a Setmana Santa com a l’estiu, fent participar a tots els agents del barri per poder crear un casalet on tots els infants, malgrat les seves situacions familiars, puguin tenir cabuda “Per garantir una oferta ben ampla a totes les famílies del barri, en un futur necessitem un compromís ben definit de l’administració, perquè sinó serà ben difícil poder repetir aquesta gran experiència”

El pressupost del casalet ha esta assolit de manera particular i aportacions privades, per aquest motiu la comissió de Cirera Solidaria ha posat en marxa diferents formes de col·laboració:
– Amb una aportació de 1 euro mensual a través de https://www.teaming.net/cirerasolidaria
– Amb aportacions directes al número de compte de Catalunya Caixa: ES66 2013 0364 4902 0112 5613
– A través del web www.elmeugradesorra.org/…

Més informació a www.cirerasolidaria.cat
O podeu contactar directament al numero de telèfon 93 758 82 09