La Junta Directiva del Club Hoquei Mataró, ha acordat convocar l’Assemblea General Ordinària de socis, tal com ve establert a l’article 29 dels estatuts del club. Es celebrarà el proper dia 10 d’octubrea les 18h, en primera convocatòria i a les 18.30h en segona convocatòria, en el menjador de l’Escola Cirera davant el Pavelló Jaume Parera, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.

2.- Lectura de la memòria esportiva de la temporada 2016-2017.

3.- Lectura de la memòria social de la temporada 2016-2017.

4.- Renovació estatutària dels membres de la Junta Directiva.

5.- Liquidació de l’exercici econòmic de la temporada 2016-2017.

6.- Proposta d’aprovació del pressupost per la temporada 2017-2018.

7.- Exposició i consideració dels projectes i propostes que es

formulin per part del 2% com a mínim dels socis de número.

8.- Precs i preguntes.

Es recorda que serà obligatòria l’acreditació de soci de la temporada 2017-2018, i que no s’admet el vot per correu ni per delegació.

Mataró, 22 de setembre de 2017.

El Secretari