C O M U N I C A T
El Club Hoquei Mataró ha tingut coneixement avui d’una denúncia per abusos sexuals contra una
persona llargament lligada a la nostra entitat. Els fets es remunten a una dècada enrere i afecten a
un jugador del club durant aquell període. Davant d’aquest fet, la Junta Directiva manifesta que:
‐ El Club Hoquei Mataró es posa a disposició del denunciant i altres possibles víctimes en tot
allò que necessitin de l’entitat i ens oferim a acompanyar‐les en aquest dolorós procés.
‐ El Club Hoquei Mataró condemna fermament qualsevol classe d’assetjament, abús o
agressió sexual i posarà tots els recursos i mitjans al seu abast per col∙laborar amb les
autoritats competents en l’aclariment dels fets denunciats.
‐ L’entitat revisarà els protocols i reglaments interns per evitar situacions de risc, formar als
col∙laboradors en la detecció de conductes impròpies i assegurar que situacions com la
denunciada no tinguin cabuda a la nostra entitat.
La Junta directiva
Club Hoquei Mataró
Mataró, 8 de setembre de 2022

 

COMUNICAT ABUSOS 220908