C O M U N I C A T
El Club Hoquei Mataró ha tingut coneixement avui d’una denúncia per abusos sexuals contra una
persona llargament lligada a la nostra entitat. Els fets es remunten a una dècada enrere i afecten a
un jugador del club durant aquell període. Davant d’aquest fet, la Junta Directiva manifesta que:
‐ El Club Hoquei Mataró es posa a disposició del denunciant i altres possibles víctimes en tot
allò que necessitin de l’entitat i ens oferim a acompanyar‐les en aquest dolorós procés.
‐ El Club Hoquei Mataró condemna fermament qualsevol classe d’assetjament, abús o
agressió sexual i posarà tots els recursos i mitjans al seu abast per col∙laborar amb les
autoritats competents en l’aclariment dels fets denunciats.
‐ L’entitat revisarà els protocols i reglaments interns per evitar situacions de risc, formar als
col∙laboradors en la detecció de conductes impròpies i assegurar que situacions com la
denunciada no tinguin cabuda a la nostra entitat.
La Junta directiva
Club Hoquei Mataró
Mataró, 12 de setembre de 2022

COMUNICAT ABUSOS 220908

 

 

El 22 d’agost tornem amb la Tecnificació !!!!

Ja pots fer inscripció
FORMULARI

SOM-HIIIIIIII !!!!!!!!